06 30049738 un.ilcielo@gmail.com

 

Vindt je het leuk om te masseren? Maar je hebt geen kennis? Zou je graag in korte tijd het willen leren?

Het dansende handen is een massagecursus waar de liefde, het vertrouwen, de intuitie en de techniek een nieuwe reis door je handen steunt.

Bij il cielo kan je een basis cursus volgen en binnen 2 maanden een volledige ontspanning massage kunnen geven, ook als niet veel nu van weet.

Tijdens de cursus leer je een volledige massage van hoofd tot tenen te geven, verpied je in de anatomie en fisiologie van het mens en leer je veel massage truckjes.

De cursus wordt in kleine groep gegeven (max 6 deelnemers) tijdens 7 lessen van 4 uur op zondagmiddag.

Eerste wordt aandacht gegeven aan jezelf: ·bewustzijn van je ademhaling, lichaamshouding  die de basis zijn voor een goed en liefdevolle massage.
Dan word aandacht gegeven aan de anatomie van het lichaam.
De lerares laat je zien hoe het beste kan zijn om het lichaam te masseren en dan de deelnemers oefenen op elkaar.

De lerares zal je helpen om de techniek te verfijnen maar vooral leren voelen, het plezier van het aanraken te ervaren en ook in contact komen met de energie van de ontvanger.

De naam Dansende handen is bedoelt echt leren te dansen en genieten door het masseren en zo verdiepen in het plezier van aanraken en elkaar ontmoeten masseur en ontvanger.

De cursus is bedoeld voor beginners maar ook voor therapeuten van andere discipline, die massage in hun beroep kunnen toepassen, bijvoorbeeld craniosacraal therapeuten, kiniesologen en zorgverleners.

Data: di. 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 , 24/3, 31/3, 7/4 tijd: 15 t/m 19 uur

Max: 6 deelnemers ~
kosten 400 € ~  incl. certificaat.

Unmani M. Casalini is a leraar met 20 jaar lichaamswerk ervaring.

De cursus zal in het Nederelands of in het Engels afhankelijk van de deelnemers.

Als je interesse in hebt, je kan een bericht sturen en/of een reactie hieronder zetten, dan nemen we contact met je z.s.m..

Do you like to massage? But you have no knowledge? Would you like to learn in a short time?

The dancing hands is a massage course where love, trust, intuition and technique support a new journey through your hands.

At il Cielo you can take a basic course and can give a complete relaxation massage within 2 months, even if not a lot knows about it.

During the course you will learn to give a full massage from head to toe, you will put your body in the anatomy and fysiology of the human being and learn many massage strokes.
The course is given in small group (max 6 participants) during 7 lessons of 4 hours on Sunday afternoon, weekly starting on 24 February 19.

First attention is given to yourself:  awareness of your breathing, body posture that forms the base for a good and loving massage.
Then attention is given to the anatomy of the body.
The teacher shows you how best to massage the body and then the participants practice on each other.

The teacher will help you refine the technique, but above all learn to feel, to experience the pleasure of touching and also to come into contact with the energy of the receiver.

The name Dancing hands is meant to really learn to dance and enjoy by massaging and so engrossing in the pleasure of touching and meeting each other masseur and receiver.

The course is meant for beginners but also for therapist of other disciplines who wants to offer also massage in their studio,for ex. craniosacral therapist, kiniesologists en zorgverleners.

Date: di. 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 , 24/3, 31/3, 7/4 tijd: 15 t/m 19 uur

Max: 6 partecipants ~
Fee 400 € ~  incl. certificate.

While massaging the body begins an intimate love affair.

“Massage is not an ordinary thing. It has a tremendous meaning. Your energy can go very very deep. Make it more play then work, let it be more from the heart than from the mind. The technique has to be known, but then forgotten. One should know the technique and then one should not bother about it. It remains deep in the unconscious and functions from there but you move by hunches. So you feel the energy, of the other person, you present yourself as an energy phenomenon, and then two energies start playing. Massage is almost like love.” Osho

 

Unmani M. Casalini is a teacher with 20 years bodywork experience.

The course will be given in Dutch or English depending on the partecipants.

if you are interested, you can send a message or write a reaction under this blog, we will answer a.s.a.p.